laravel中config()的使用

178次阅读
没有评论

laravel的config函数的作用是获取config文件夹下的配置文件中值

如$config = config(”lang.supportedLocales”),其中lang是config文件夹下的lang.php配置文件,supportedLocales是lang.php中的key

return [      

‘supportedLocales’ => [

‘en’ => [           

‘name’ => ‘英语’,           

‘native’ => ‘English’,       

],       

]];

$config = config(”lang.supportedLocales”)即为supportedLocales的数组

评论(没有评论)
验证码